Autorzy w stanie spoczynku

Dawni autorzy bloga Świat: Jak to działa?

mgr MICHAŁ P. HELLER pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Fizyk teoretyk, robi doktorat z zastosowań teorii strun.

 

 

Dr ANNA OCHAB-MARCINEK pracuje w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Fizyk teoretyk, zajmuje się biofizyką (mechanizmy ekspresji genów, przesyłu sygnałów w neuronach, wzrostu nowotworów).

 

 

dr TOMASZ ROMAŃCZUKIEWICZ pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Fizyk teoretyk, zajmuje się klasyczną teorią pola, teorią solitonów i metodami numerycznymi.
dr DAGMARA SOKOŁOWSKA pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się fizyką ciekłych kryształów i biofizyką. Prowadzi klasę uniwersytecką w V LO w Krakowie.